Kontrola prewencyjna na autostradzie A4 w m. Karwiany

W dniu 08.10.2021r. zorganizowana została akcja związana z przeciwdziałaniem nielegalnym transportom odpadów. Operacja polegała na sprawdzaniu oznakowanych transportów przewożących odpady, jak i tych które potencjalnie mogą transportować materiały odpadowe


Fot. po lewej, odpady transportowane w zatrzymanych pojazdach; Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

 

Kontrola o charakterze prewencyjnym realizowana była wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego i Dolnośląską Administracją Skarbową.

W trakcie kontroli zatrzymano 13 transportów, z czego 8 to pojazdy przewożące odpady, w tym 3 pojazdy przewoziły odpady w systemie międzynarodowego przemieszczania odpadów (TPO).

Stwierdzono nieprawidłowości, niektóre z nich mogły być doraźnie wyjaśnione w trakcie trwania czynności sprawdzających.

Wyniki przeprowadzonej akcji pokazały głównie niewłaściwą kwalifikację odpadów, tj. kod przewożonych odpadów nie był zgodny z kodami w przedstawianej dokumentacji.

Scroll to Top