Kontrola prewencyjna nielegalnego przewozu odpadów na drogach Kotliny Kłodzkiej

W dniu 12.10.2021 r. zorganizowana została kolejna już kontrola o charakterze prewencyjnym, mająca na celu przeciwdziałanie nielegalnym transportom odpadów. Akcja polegała na sprawdzaniu oznakowanych transportów przewożących odpady, jak i tych które potencjalnie mogą transportować materiały odpadowe.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W akcji udział brali inspektorzy WIOŚ wspólnie z funkcjonariuszami Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.
W trakcie kontroli w wyznaczonych punktach, zatrzymano 11 transportów, z czego 10 to pojazdy przewożące odpady. W tym aż 8 pojazdów przewoziło odpady w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów (TPO).
Natomiast 1 z zatrzymanych transportów przewoził odpady w sposób nielegalny. Transportowane odpady opakowaniowe z tworzywa sztucznego z Niemiec do Polski, miały trafić do zakładu, który nie posiadał zezwolenia na przetwarzanie takiego rodzaju odpadów. W związku z czym odzysk odpadów nie był możliwy, a transport należało uznać za nielegalny. Odpady zostały skierowane na specjalnie wyznaczony parking w Wałbrzychu, celem wyjaśnienia zdarzenia i ewentualnego finalnego zwrotu do kraju wysyłającego odpady.
Z innych przypadków zatrzymanych pojazdów to: transport odpadów tranzytem z Litwy do Czech. Transport był legalny.

Wśród nieprawidłowości podczas zatrzymań pojazdów transportujących odpady inspektorzy WIOŚ stwierdzali błędne określenie kodów przewożonych odpadów, niezgodność transportowanych odpadów z dokumentacją, tj. inny odpad przewożony a inny przedkładany w dokumentacji, jak również brak wygenerowanej karty z bazy danych o odpadach BDO.

 


Fot. Pojazdy zatrzymane z odpadami. Oznakowanie pojazdów transportujących odpady
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

 

Scroll to Top