Kontrola wytwórców żywności

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu jak co roku w okresie letnim, rozpoczął kontrole z zakresu produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego. Kontrole gospodarstw uprawiających pola z warzywami i owocami mają na celu sprawdzenie warunków stosowania nawozów, które mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia wód i gruntów azotem.


Fot. Pola uprawy ogórków

Kontrola obejmuje wytwórców żywności, która w postaci nieprzetworzonej czyli pierwotnej jest przeznaczona do spożycia.

W tym roku kontrolą objęte zostaną gospodarstwa uprawiające: truskawki, ogórki, pomidory, sałatę, czarną porzeczkę, borówkę amerykańską, maliny i jeżyny.

Kontrole wykonywane są w ramach wspólnego cyklu kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w niektórych przypadkach kontrole przeprowadzane są również z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W toku czynności kontrolnych Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu pobiera próbki gleby, w celu zbadania w niej zawartości metali ciężkich.

W tym roku zaplanowanych jest przeprowadzenie 16 kontroli w województwie dolnośląskim.

Podczas kontroli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu sprawdza warunki w jakich uprawia się owoce i warzywa, szczególnie pod kątem magazynowania i stosowania nawozów, które może stać się przyczyną zanieczyszczenia wód i gruntów azotem.

Scroll to Top