Mieszkańcy wykryli maskowanie i zasypywanie nielegalnego składowiska odpadów w lesie w pobliżu m. Kłopotów.

do Delegatury WIOŚ w Legnicy  mieszkańcy wsi Kłopotów zgłosili zaobserwowane  w lesie zasypywanie odpadów na terenie Nadleśnictwa Lubin. Inspektorzy WIOŚ udali się na wskazane miejsce i przeprowadzili rozpoznanie. Oględziny terenu potwierdziły fakt zasypywania, nielegalnego składowiska odpadów w obrębie działki usytuowanej pomiędzy miejscowością Kłopotów, a miejscowością Czerniec. Teren był wyrównany, porośnięty gęstą trawą a dodatkowo ogrodzony siatką, taką jaka wykorzystywana jest do odgrodzenia upraw leśnych. Wierzchnią warstwę wyrównanego terenu stanowi żwir wymieszany z ziemią. Na skraju w zagłębieniu wyrównanego terenu w miejscach wypłukanych przez wodę stwierdzono wystające odpady budowlane w postaci cegieł, kawałków betonu oraz odpady  tworzyw sztucznych tj. folia budowlana.

Po przeprowadzeniu czynności rozpoznawczych zwrócono się do Nadleśnictwa Lubin o przedstawienie informacji w sprawie nielegalnego wysypiska odpadów. W następstwie czego Nadleśnictwo zobowiązało się do niezwłocznego uprzątnięcia terenu, tj. do uprzątnięcia odpadów budowlanych i poremontowych oraz odpadów  tworzyw sztucznych.

Galeria zdjęć
Scroll to Top