Niebezpieczne odpady w wyrobisku górniczym w powiecie średzkim

Zatrzymany został transport wwożący nielegalnie odpady na teren wyrobiska pogórniczego
Do wyrobiska trafiały odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu rozpoznali zdarzenie polegające na składowaniu w rekultywowanym wyrobisku odpadów pobudowlanych, poremontowych, a także odpadów komunalnych, z tworzywa sztucznego, bioodpadów, opakowań po farbach, lakierów, substancji niebezpiecznych, odpadów z demontażu pojazdów. Czynności prowadzone były wraz z funkcjonariuszami Policji. Na miejscu był również biegły sądowy.

Podczas prowadzonych czynności uzyskano informację, że zatrzymano pojazd transportujący odpady oraz kierującego tym pojazdem.Inspektorzy WIOŚ potwierdzili, że na terenie składowane i zakopywane są odpady celem rekultywacji terenu pogórniczego. Materiał niedozwolony do procesu rekultywacji wykorzystano do wypełnienia wyrobiska, niezgodnie z posiadaną decyzją na przetwarzanie odpadów. Należy podkreślić, że odpad taki nie jest ustawowo dopuszczany do rekultywacji gruntów.

W związku z powyższym, natychmiast po wykonaniu oględzin i przesłuchaniu kierowcy złożono ustne zawiadomienie do protokołu o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie art.183 §1 Kodeksu Karnego.

Scroll to Top