Nielegalne odpady 2021” Sprawdzanie pojazdów z odpadami na drogach Dolnego Śląska

„Nielegalne odpady 2021” Sprawdzanie pojazdów z odpadami na drogach Dolnego Śląska

 

Akcja o charakterze ogólnopolskim, miała na celu przeciwdziałanie nielegalnym wwozom, przewozom oraz porzucaniom odpadów na terenie naszego kraju. Organizatorem dzisiejszej akcji w obrębie województwa dolnośląskiego był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W działaniach brały czynny udział inne służby takie jak:Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Dolnośląska Izba Administracji Skarbowej oraz Straż Graniczna. </b style>


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W dniu 8.09.2021 r. przeprowadzona została akcja na drogach Dolnego Śląska pn.: „Nielegalne odpady 2021”. Działania polegały na intensyfikacji kontroli nielegalnego transportu drogowego odpadów przez wspólne patrole Inspekcji Ochrony Środowiska, Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Administracji Skarbowej. Celem kontroli było ujawnienie przekroczenia prawa względem transportowanych odpadów ale również wzmocnienie komunikacji i współpracy organów ścigania, innych służb i inspekcji ochrony środowiska w zwalczaniu przestępczości środowiskowej. Szczególną uwagę współpracujące Służby zwróciły na międzynarodowe przemieszczanie odpadów.

Takie działania mają wieloaspektowy wymiar prewencyjny jak i docelowy. Narastający problem odpadów, ich porzucania, nielegalne transportowanie na terytorium naszego kraju, powoduje, że coraz bardziej koncentrujemy naszą uwagę na postępowaniu z odpadami a ilość naszych kontroli z roku na rok zwiększa się w tym zakresie – wyjaśnia Mariusz Wojewódka Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.


Fot. stanowisko pracy współpracujących służb
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Kontrole prowadzono w 8 wyznaczonych punktach na terenie całego województwa. W trakcie akcji skontrolowano łącznie 107 pojazdów, w tym 32 transpory przewożące odpady. Podczas kontroli transportów ujawniono 1 nielegalny transport.

Skala zjawiska przestępstw przeciwko środowisku przyczyniła się do powołania specjalnych grup, tj.: interwencyjno – wyjazdowych, które są ukierunkowane na zwalczanie tego rodzaju procederów jak niezgodne z prawem postępowanie z odpadami – dodaje koordynator Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ we Wrocławi


Fot. kontrola transportów odpadów
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu
Scroll to Top