NIELEGALNE ODPADY NA TERENIE KOPALNI W MIEJSCOWOŚCI CZERNIKOWICE

W dniu 23.03.2023r. inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili działania na podstawie art. 10b Ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie kopalni piasku i żwiru w miejscowości Czernikowice gm. Chojnów. Czynności te polegały na wykonaniu odkrywek i odwiertów w wielu miejscach na terenie kopalni. W wyniku tych czynności potwierdzono, że na terenie kopalni są nielegalnie zdeponowane odpady pochodzenia komunalnego, ale tylko w jednym obszarze kopalni. Wezwana na miejsce Państwowa Straż Pożarna z Legnicy nie stwierdziła zagrożenia pożarowego. Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział we Wrocławiu pobrali próby do badań. Ponadto dokonano lustracji terenu i miejsc wskazanych inspektorom przez mieszkańców i pobrano próby wody ze studni głębinowych. Wstępne wyniki wody nie wykazały niczego niepokojącego. O wszystkich wynikach badań poinformujemy niezwłocznie po ich uzyskaniu.

W związku z zaistniałą sytuacją i brakiem wcześniejszego powiadomienia organów ścigania Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ we Wrocławiu złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183kk.

Należy, nadmienić, że w dniu 31.01.2023r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu uczestniczyli w czynnościach prowadzonych przez Gminę Chojnów na terenie byłej Żwirowni w miejscowości Czernikowice, podczas, których na terenie kopalni dokonano wykopów przy użyciu koparki, w trzech miejscach wyznaczonych przez przedstawiciela Gminy Chojnów. Wówczas w wykopach nie stwierdzono występowania odpadów i przedstawiciele Gminy nie stwierdzili niczego niepokojącego.

W dniu 20.03.2023r. inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu uczestniczyli w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Legnicy na terenie przedmiotowej Żwirowni w miejscowości Czernikowice. Podczas czynności przeprowadzonych przez Starostwo zostały pobrane próby przez przedstawicieli starostwa, a będący na miejscu właściciel kopalni nie wyraził zgody na dokonanie jakichkolwiek odwiertów czy odkrywek na tym terenie.

Czynności inspektorów Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu polegające na obserwacji terenu i gromadzeniu dokumentacji trwały na tym terenie od dłuższego czasu.

 

 

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl