NIELEGALNE ODPADY NA WYROBISKU W GMINIE DOBROSZYCE

W dniu 01.02.2023r. inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wraz z pracownikami Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział we Wrocławiu przeprowadzili czynności na terenie wyrobiska w gminie Dobroszyce.

Czynności polegały na dokonaniu odwiertów przy pomocy specjalistycznego sprzętu w różnych miejscach na tym terenie na głębokość 3-4 metrów. Przeprowadzone czynności potwierdziły, że na wyrobisku znajdują się nielegalnie zakopane odpady komunalne i tworzywa sztuczne.

Ponadto podczas działań prowadzonych w dniu 01.02.2023r., stwierdzono, że od ostatnich czynności inspektorów WIOŚ we Wrocławiu w tym miejscu tj. od dnia 19.01.2023r. na teren wyrobiska zostały przywiezione nielegalnie kolejne odpady.

O powyższym fakcie powiadomiono Prokuratora nadzorującego postępowanie w tej sprawie.

Galeria zdjęć
Scroll to Top