Nielegalne odpady w miejscowości Uskorz Mały w gminie Wołów

25 lipca 2023 r. inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz Państwowej Straży Pożarnej podjęli czynności na terenie gminy Wołów w miejscowości Uskorz Mały. Podczas prowadzonej obserwacji przy użyciu drona, ujawniono na gorąco i  udaremniono nielegalne deponowanie odpadów na w/w terenie.

Czynności rozpoznawcze na tym terenie były prowadzone od kilku tygodni, ustalono, że transporty odbywały się w godzinach wczesno-porannych.

Policja zatrzymała kierowców pojazdów podczas próby wyładunku odpadów komunalnych, transporty zostały zabezpieczone do dalszych czynności.

Na miejscu czynności prowadziła również Jednostka Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej z Wrocławia. Funkcjonariusze Straży Pożarnej wykonali badania, które stwierdziły obecność również odpadów niebezpiecznych.

Przybyły na miejsce pracownik Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział we Wrocławiu pobrał próby do badań ze znajdującego się w pobliżu zbiornika wodnego oraz z rzeki Juszki, oczekujemy na wyniki.

W wyniku podjętych działań, w dniu 25 lipca 2023 r. doszło do zatrzymania 8 osób, którym ogłoszone zostały zarzuty z art. 183 § 1 kk.

W dniu 27 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej zastosował wobec dwóch mężczyzn Krystiana P. i Pawła P., kierujących tym procederem, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Za zarzucane czyny grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

O zdarzeniu poinformowano władze lokalne – Urząd Miejski w Wołowie, Starostwo Powiatowe w  Wołowie, Straż Leśną z Nadleśnictwa Wołów,  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w  Wołowie oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Galeria zdjęć
Scroll to Top