Nielegalne odpady z Francji zatrzymane przed wjazdem do Polski

Trzy spalone ciągniki rolnicze przewożone na terytorium Polski zostały zatrzymane podczas kontroli w przy przejściu granicznym w Jędrzychowicach.

Ciągniki rolnicze jako zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy miały trafić do Polski. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zwrócili się do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze z wnioskiem o wyrażenie opinii czy przewożony z Francji do Polski ładunek spełnia definicję odpadu. Z dostarczonej do wniosku dokumentacji wynikało, że na naczepie samochodu znajdowały się trzy spalone ciągniki rolnicze. Po przeprowadzonych czynnościach sprawdzających ustalono, że zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy nie zostały sklasyfikowane pod żadnym kodem w odniesieniu do unijnego rozporządzenia (WE) NR 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów. Na tej podstawie odpady kwalifikowane są jako odpady spoza listy.

Przywóz odpadów do Polski, niesklasyfikowanych pod żadnym kodem wymaga zastosowania procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody właściwych władz. Z uwagi na fakt, iż transgraniczne przemieszczanie odpadów zostało zrealizowane bez uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody jest nielegalnym przemieszczaniem.

Stosowna dokumentacja wraz z opinią zostały niezwłocznie przekazane do KAS, celem podjęcia dalszych działań.

Galeria zdjęć
Scroll to Top