Nielegalne składowisko odpadów w Trzebieniu – I etap sprzątania nielegalnie składowanych odpadów zakończony.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o znalezisku – odpadów nielegalnie składowanych w miejscowości Trzebień. Składowane odpady na terenie ok. 84 ha, gdzie stacjonowały przed laty wojska radzieckie, to głównie odpady w postaci zużytych pojazdów, tzw. wraków a także części z nielegalnego demontażu pojazdów, kabli, odpadów gumowych w postaci opon (odpadów palnych).

Z racji na charakter sprawy, rodzaje i ilości odpadów, obok WIOŚ we Wrocławiu w pracach uczestniczyły inne  służby i instytucje, w tym Policja, Straż Pożarna, Nadleśnictwo, Patrol Saperski jak również Starostowo Powiatowe Jelenia Góra.

Sprawą zajmuje się Prokuratura, którą zawiadomiliśmy w związku ze zdarzeniem polegającym na postępowaniu z odpadami niezgodnie z przepisami prawa, co mogło stanowić zagrożenie życia lub zdrowia człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym,

Uprzątnięcie terenu rozłożone jest na etapy. I etap usuwania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym był możliwy po otrzymanej informacji od Prokuratora, iż wskazane odpady nie są przedmiotem dalszych czynności dochodzeniowo-śledczych.

Teren jest sprzątany aby przywrócić go do stanu właściwego, wyeliminować zagrożenie dla środowiska i przywrócić mu walory przyrodnicze.

Prace trwały kilka dni. Usunięto ok. 350 ton odpadów.

Odpady usuwane były przez specjalistyczne firmy i przekazywane do unieszkodliwiania. Koszt prac związanych z usuwaniem będziemy szacować na dalszych etapach prac.

Działania koordynował WIOŚ we Wrocławiu. Usuwanie odpadów przebiegało sprawnie, dzięki zaangażowaniu władz i przedstawicieli Starostwa w Jeleniej Górze.

Starosta podobnie jak wójt gminy czy burmistrz lub prezydent miasta, który nie tylko jest włodarzem ale z mocy prawa jest organem ochrony środowiska, który z racji zdarzeń na terenie danego samorządu winien uczestniczyć w zadaniach ochrony środowiska, jakie przypisał mu ustawodawca.

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl