Nielegalne transportowanie odpadów z wyciekającą cieczą z naczepy ciągnika.

Inspektorzy z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ we Wrocławiu, w trakcie podjętych działań służbowych w innej sprawie, rozpoznali ciągnik siodłowy z naczepą, z której wyciekała nieznana substancja.

Kierowca transportował odpady do miejsca, w którym nie było dozwolone magazynowanie odpadów. W związku z zaobserwowanym zdarzeniem inspektorzy podjęli interwencję w celu wyjaśnienia sprawy. W toku prowadzonych czynności stwierdzono, że podmiot wielokrotnie nielegalnie pozbywał się odpadów, w tym odpadów z remontów i budów, bez wymaganych prawem dokumentów.

Na podstawie ustaleń z interwencji skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Dodatkowo podczas prowadzenia czynności służbowych zebrano informacje, które posłużą  do dalszego prowadzenia sprawy wobec podmiotu nielegalnie transportującego odpady.

Galeria zdjęć
Scroll to Top