Nielegalne wypełnianie wyrobiska materiałem posiadającym certyfikat.

Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ we Wrocławiu w wyniku podjętych działań stwierdzili, że popioły z procesu termicznego, posiadające certyfikat uznający je za produkt do wykorzystania do utwardzania dróg i zagęszczania gruntu, deponowane były w „zawodnionym” wyrobisku górniczym.

Po otrzymaniu zgłoszenia o nielegalnym gromadzeniu odpadów w postaci popiołów na terenie działki, na której prowadzona jest eksploatacja górnicza, inspektorzy przeprowadzili czynności w terenie.

W wyniku podjętych działań  inspektorzy ustalili, iż na działce zgromadzony jest materiał, który posiada stosowne certyfikaty Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie. Dokument ten potwierdzał, że pyły powstałe w wyniku procesów termicznych kwalifikowane są jako produkt do utwardzania dróg i zagęszczania gruntu. Stwierdzono, że materiał używany jest do zasypywania i wypełniania wyrobiska, w którym prowadzona jest tzw. eksploatacja spod lustra wody.

W związku z ustaleniami i zakresem stwierdzonych nieprawidłowości sprawę przekazano do organu posiadającego właściwe kompetencje do prowadzenia dalszych czynności.

 

Scroll to Top