Nielegalne zbieranie odpadów niebezpiecznych na terenie byłych zakładów w Kamiennej Górze.

Inspektorzy WIOŚ zidentyfikowali miejsce, gdzie nagromadzono duże ilości odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wśród odpadów stwierdzono odpady: pojazdów wycofanych z eksploatacji, gruzu z rozbiórek obiektów budowlanych, złomu metalowego, substancji chemicznych, które przechowywane były w beczkach, pojemnikach różnej pojemności oraz  mauzerach. Ponadto, stwierdzono odpady przeterminowanych, półproduktów do produkcji papierosów, jak: bibułki, oleje zapachowe, czy inne substancje chemiczne.

Na terenie znajdowały się również odpady wielkogabarytowe oraz zmieszane komunalne. Zidentyfikowano duże ilości pojemników z tworzyw sztucznych po substancjach niebezpiecznych. Odpady zgromadzone były w obiektach jak i na terenie otwartym. Zajmowały względnie dużą sumarycznie powierzchnie, w obrębie obiektu. Inspektorzy stwierdzili wycieki substancji z odpadów do gruntu oraz zanieczyszczenie środowiska gruntowego.

Inspektorzy WIOŚ natychmiast podjęli czynności wyjaśniające w terenie. Na miejscu zdarzenia współpracowali z funkcjonariuszami Straży Pożarnej. Wezwanie specjalistycznej jednostki chemicznej Straży Pożarnej było konieczne z uwagi na niebezpieczny charakter odpadów jakie były magazynowane na terenie nieistniejącego zakładu.

Na miejscu przesłuchano nadzorującego teren. W dalszej kolejności przesłuchany zostanie właściciel terenu.

Aktualnie trwają wyjaśnienia i dalsze postępowanie, aby ukarać winnych zaistniałego zdarzenia oraz wyeliminować zagrożenie dla środowiska.

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl