Beczka w kolorze czarnym z naklejką w kolorze białym i oznaczeniem substancji łatwopalnej

Nielegalnie magazynowane odpady zawierające substancje ropopochodne w Legnicy

W dniu 11.09.2023 roku Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy ujawnili nielegalnie magazynowane odpady na terenie jednej z firm w Legnicy.

Na miejscu stwierdzono 12 metalowych beczek o pojemności 100 litrów i 4 mauzery o pojemności 1000 litrów. Niektóre z beczek były otwarte i stwierdzono w nich obecność oleistej substancji o zapachu ropopochodnym. Na gruncie widoczne były wycieki substancji, w związku z czym pracownik Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrał próby gleby do badań.

Po wstępnej analizie przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy wynika, że ujawniona w otwartych beczkach substancja to przepracowany olej silnikowy.

Otwarte beczki z substancją zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, natomiast wyciek substancji zebrano za pomocą sorbentu.

W związku z ujawnieniem ww. odpadów zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 183 par.1 Kodeksu Karnego.

Galeria zdjęć
Scroll to Top