widoczne cztery osoby stojące tyłem, pierwsza i druga osoba od lewej ubrane są w żółte kamizelki z napisem Inspekcja Ochrony Środowiska, trzecia i czwarta osoba ubrane są w mundury ochronne i kaski Straży Pożarnej. Osoby te skierowane są w kierunku nasypanych odpadów

Nielegalnie odpady zakopane na terenie nieruchomości w miejscowości Ścinawa

W dniu 13 lutego 2024 r. inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili działania kontrolne w gminie Ścinawa, w powiecie lubińskim.

Czynności przeprowadzono we współdziałaniu z funkcjonariuszami Policji Komendy Powiatowej w Lubinie oraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej z Lubina i Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Legnicy.

W trakcie realizacji czynności z wykorzystaniem koparki wykonano 26 wykopów, w których ujawniono zakopane odpady w postaci odpadów niebezpiecznych pochodzenia ropopochodnego, umieszczone w rozszczelnionych pojemnikach o pojemności 1000 cm3, odpadów pobudowlanych, tworzyw sztucznych, komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów nasączonych substancjami ropopochodnymi, części samochodowych (guma, tworzywa sztuczne, elementy karoserii), luzem lub w workach typu big-bag. Odpady były zakopane na powierzchni ok. 2000 m2 na głębokości od 1,0 do 2,5 m.

Na miejscu pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Legnicy  pobrali próby odpadów do badań.

W wyniku podjętych działań inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ we Wrocławiu złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nieodpowiednim postępowaniu z odpadami, tj. o czyn określony w art. 183 Kodeksu Karnego. Prokuratura Rejonowa w Lubinie wszczęła śledztwo w sprawie.  Za zarzucane czyny grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl