NIELEGALNIE PORZUCONE BECZKI W GMINIE MIŁKOWICE

W związku z otrzymanym w dniu 18 i 19 marca 2023r. zgłoszeniem od dyżurnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy o ujawnieniu porzuconych odpadów w postaci szczelnych beczek z nieznaną substancją, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy udali się na miejsce, zabezpieczone wcześniej przez Straż Pożarną tj. w rejon w gminy Miłkowice. Na miejscu stwierdzono nielegalnie porzucone odpady w postaci około 100 beczek o pojemności 100 i 200 litrów.

Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przeprowadzili oględziny miejsc porzucenia odpadów. Podczas oględzin stwierdzono, że porzucone odpady to odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, leżące w beczkach na nieutwardzonym terenie. Podczas oględzin stwierdzono również wizualnie plamy substancji na gruncie, ponadto wyczuwalny był charakterystyczny zapach substancji ropopochodnych.

W związku z powyższym pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział we Wrocławiu dokonali poboru prób gleby do badań.

O zaistniałym zdarzeniu poinformowano Centrum Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast Wójt Gminy Miłkowice złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183kk.

W związku ze zdarzeniem Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest w stałym kontakcie z Wójtem Gminy Miłkowice oraz Komendą Miejską Policji w Legnicy.

Galeria zdjęć
Scroll to Top