Demontaż pojazdu

Nielegalny demontaż w Prochowicach

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy przeprowadzili rozpoznanie w sprawie podejrzenia prowadzenia demontażu pojazdu w miejscowości Prochowice.

Po otrzymaniu zgłoszenia od funkcjonariusza Policji w Prochowicach w sprawie podejrzenia nielegalnego demontażu pojazdu na terenie posesji zlokalizowanej w Prochowicach, inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce zdarzenia. Przeprowadzono oględziny terenu. Działania inspektorów potwierdziły prowadzenie demontażu pojazdu wycofanego z eksploatacji poza stacją demontażu pojazdów.

Na terenie posesji zastano pojazd w dużym stopniu niekompletny, z widocznymi śladami demontażu. Na właściciela pojazdu została nałożona sankcja w postaci mandatu karnego.

Galeria zdjęć
Scroll to Top