Nielegalny transport odpadów z Niemiec do polski zatrzymany na granicy


Fot. Odpady nielegalnie transportowane do Polski
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze w dniu 27.07.2021 r. otrzymała wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu o wyrażenie opinii, czy przewożone z Niemiec do Polski odpady o kodzie 15 01 02 – opakowań z tworzyw sztucznych, spełniają wymagania określone w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Analiza dokumentów wykazała, że na samochodzie ciężarowym przewożone są odpady opakowań z tworzyw sztucznych w ilości ok. 200 kg oraz odpady opakowań z papieru i tektury w ilości ok. 5,3 Mg.

W dokumentacji, załączonej do transportu odpadów nie podano ilości przemieszczanych odpadów, daty przemieszczania odpadów oraz nie wskazywano instalacji odzysku, do której przemieszczano odpady.

Ponadto, dla przywożonych do Polski odpadów opakowań z papieru i tektury przedsiębiorca nie posiadał właściwej dokumentacji.

Mając na uwadze powyższe ustalenia inspektorzy WIOŚ uznali przemieszczanie odpadów za nielegalne. Dalsze czynności względem nielegalnego przemieszczania odpadów podejmował Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl