Nocny zrzut ścieków do Odry był legalny!

Wczoraj w godzinach nocnych dyżurny inspektor WIOŚ we Wrocławiu przyjął zgłoszenie zrzutu ścieków do Odry na terenie Wrocławia. Przeprowadzone czynności wyjaśniające wykazały, że podmiot posiada pozwolenie wodno-prawne. Aktualnie analizowane są pobrane próbki ścieków, by sprawdzić czy dotrzymane są wartości określone w pozwoleniu.

Na miejscu zdarzenia działania prowadziły jednostki  Państwowej Straży Pożarnej. Próbobiorca  z Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział we Wrocławiu pobrał próby ścieków z rowu, który odprowadzał ścieki do Odry. Wstępna ocena organoleptyczna pobranej próby przeprowadzona przez inspektorów WIOŚ i pracowników CLB wskazywała, na wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody. Inspektorzy dokonali analizy dostępnych map przebiegu kanalizacji i wytypowali podmiot, który  mógłby dokonać zrzutu ścieków.

Zweryfikowano posiadane pozwolenie wodnoprawne znajdujące się w dokumentacji WIOŚ, zezwalające na zrzut ścieków ze stacji uzdatniania wody do rowu, który ma ujście do rzeki Odry w miejscu zgłoszenia.

Po analizie dokumentacji, ustalono że zrzut ścieków był legalny. Natomiast pobrane próby wody będą analizowane laboratoryjnie w zakresie sprawdzenia czy dotrzymane są warunki pozwolenia.

Scroll to Top