Odpady niebezpieczne nielegalnie przetwarzane w Polkowicach

Delegatura WIOŚ w Legnicy została powiadomiona przez Komendę Powiatową Policji w Polkowicach o nielegalnym przetwarzaniu odpadów w postaci akumulatorów.

Inspektorzy WIOŚ podjęli czynności  wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KPP  ekspertami Technik Kryminalistyki. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że znajdują się tam duże ilości odpadów baterii i akumulatorów małogabarytowych. Odpady składowane były w pryzmach o różnej wielkości oraz w workach typu Big-Bag. Na miejscu stwierdzono także odpady powstałe z przetwarzania baterii w postaci czarnego proszku oraz odpadów plastikowych z obudów, które składowane były również w workach typu Big-Bag. W taki sam sposób składowane byly elementy metalowe oddzielone przez separator magnetyczny w trakcie procesu przetwarzania.

W związku z zaistniałym stanem rzeczy na miejsce zdarzenia wezwano funkcjonariuszy: Jednostki Chemicznej Państwowej Straży Pożarnej, Wydziału Prewencji oraz biegłego sądowego, którego powołała Policja. W trakcie prowadzonych działań, w związku z niezgodnym z prawem postępowaniem z odpadami, złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności , bowiem kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5.

Galeria zdjęć
Scroll to Top