Odpady odzieży i tekstyliów w gminie Stare Bogaczowice

Na jedną z działek w miejscowości Chwaliszów zwieziono duże ilości odzieży używanej i odpadów tekstylnych.
Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Wałbrzychu

przeprowadzili kontrolę.

 


Fot. Odpady odzieży (po lewej) oraz tekstyliów w Chwaliszowie
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Po otrzymaniu zawiadomienia z Komisariatu Policji w Wałbrzychu o zalegających odpadach tekstylnych na jednej z działek w Chwaliszowie inspektorzy WIOŚ przeprowadzili czynności interwencyjne. W kontroli uczestniczył również Wójt Gminy Stare Bogaczowice, gdzie wspólnie przeprowadzono oględziny. Ujawniono zaleganie odpadów odzieży używanej i odpadów tekstylnych w postaci flizeliny. Ustalono również posiadacza odpadów.
Następnie rozpoczęto kontrolę, która wykazała, że posiadacz odpadów zbiera odpady bez wymaganego zezwolenia, a także nie prowadzi ewidencji odpadów. W ramach działań pokontrolnych skierowano wystąpienie do Wójta Gminy Stare Bogaczowice w sprawie wydania nakazu usunięcia odpadów.
Wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania działalności w zakresie zbierania odpadów. O ustaleniach kontroli zostanie poinformowany również Marszałek Województwa Dolnośląskiego, który zdecyduje, czy w tym przypadku istnieją również przesłanki do naliczenia opłaty podwyższonej.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl