Odpady z demontażu pojazdów porzucone na łące koło Wałbrzycha

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu ujawnili porzucone odpady z tworzyw sztucznych, z sortowania odpadów komunalnych jak również z demontażu pojazdów oraz opony.
Teren łąki to własność Gminy. W związku z czym, informację o ustaleniach przekazano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, tj. organu, który posiada kompetencje do wydania nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznczonego do magazynowania czy składowania odpadów dla terenu, właścicielem jest Gmina. Informacja została także skierowana do Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Galeria zdjęć
Scroll to Top