Pienista czerwona ciecz w Świebodzicach

Od dwóch miesięcy w rowie odprowadzającym wody deszczowe do rzeki Pełcznicy pojawiała się ciecz pienista o czerwonym zabarwieniu.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu po otrzymaniu zgłoszenie o występowaniu pienistej cieczy w rowie odprowadzającym wody, udali się na wskazane miejsce.

Na miejscu Inspektorzy potwierdzili zasadność zgłoszenia, a następnie pobrali próbki substancji do badań laboratoryjnych. Kolejnego dnia wspólnie z pracownikami wodociągów w Świebodzicach sprawdzono przebieg instalacji w celu zidentyfikowania podpiętych pod nią zakładów przemysłowych. Niemniej mimo podjętych działań nie można było ustalić czy wytypować ewentualnego źródła substancji. Wyniki uzyskanych badań będą stanowić podstawę do podejmowania dalszych czynności w celu ustalenia źródła zanieczyszczenia

 

Galeria zdjęć
Scroll to Top