Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z udziałem Wojewody Dolnośląskiego.

W dniu 20 stycznia 2022 r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Mariuszem Wojewódką a Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Mariuszem Przybylskim.

W Porozumieniu określono zakres współpracy i sposób wykonywania zapisów ustawy Prawo wodne przez obie ze stron.

Mając na względzie wagę zagadnień jakimi jest stan czystości wód oraz odprowadzanie ścieków na terenie naszego województwa, porozumienie podpisane zostało w obecności i z udziałem Wojewody Dolnośląskiego, Jarosława Obremskiego.

Wraz z podpisaniem porozumienia przedstawione zostały najważniejsze zadania związane z gospodarowaniem i nadzorem nad wodami w naszym regionie. Wspólnie omówiono zasady współdziałania w czynnościach prowadzonych w terenie, zgodnie z nowym porządkiem prawnym, w tym ustawą Prawo wodne. Określono również priorytety działań, w jaki sposób przeciwdziałać zanieczyszczeniu wód i zapewnić im ochronę.

Galeria zdjęć
Scroll to Top