Pojedyncze sztuki śniętych ryb mogą płynąć Odrą na wysokości Wrocławia.

WIOŚ we Wrocławiu sprawdził zgłoszenie o pojawieniu się śniętych ryb w Odrze na odcinku pomiędzy śluzą Lipki a miejscowością Oława. Pobrano próby wody w 3 punktach oraz wykonano pomiary terenowe. Na podstawie pomiarów tlenu rozpuszczonego nie potwierdzono odtlenienia wody w rzece. Nie stwierdzono w momencie oględzin obecności śniętych ryb oraz ryb pływających bezpośrednio przy zwierciadle wody, które przemieściły się w kierunku Wrocławia.

 

Po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym śniętych ryb w rzece Odra na odcinku pomiędzy śluzą Lipki a miejscowością Oława, inspektor Wydziału Inspekcji we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie w terenie.   Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu pobrało próbki wody. Oględzinom poddano rzekę Odra w następujących punktach:

  • Odra poniżej Jazu Lipki;
  • Odra na wysokości ul. Na Grobli w Oławie
  • Odra na wysokości m. Łany.

W ww. punktach pobrano próbki wody oraz wykonano pomiary terenowe. Na podstawie wykonanych pomiarów tlenu rozpuszczonego nie potwierdzono odtlenienia wody w rzece (wartość tlenu w poszczególnych punktach wynosiła od 10,87 mg/l do 12,36 mg/l). Pozostałe wyniki będą analizowane po przeprowadzeniu badań przez CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu.

Należy zaznaczyć, że w miejscach poboru próbek wody nie stwierdzono już obecności śniętych ryb oraz ryb pływających bezpośrednio przy zwierciadle wody. Informacje uzyskane w terenie oraz na podstawie napływających zgłoszeń wskazują, że  Odrą przemieszczają się pojedyncze sztuki śniętych ryb, które pojawiły się poniżej jazu Lipki – aktualnie najprawdopodobniej na wysokości Wrocławia. Dodatkowo oględzinom poddano Kanał do Śluzy w miejscowości Ścinawa Polska, gdzie również nie stwierdzono śniętych ryb.

Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o śniętych rybach w Odrze poinformowano również WIOŚ w Opolu, ponieważ zgłoszenia śniętych ryb dotyczyły Odry przy granicy z województwem opolskim.

Brak śniętych ryb w rzece podczas przeprowadzonego rozpoznania w terenie może wskazywać na incydentalny charakter tego zjawiska. Jedna z możliwości to, że śnięcie ryb nastąpiło na dopływie Odry w wyniku chwilowego odtlenienia wody (przyducha) lub na samym jazie, na co wskazywałby brak informacji o śniętych rybach powyżej jazu (w tym na terenie województwa opolskiego).

 

Galeria zdjęć
Scroll to Top