Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Na wniosek Wojewody Dolnośląskiego, a także wobec potrzeby niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy, pracownicy WIOŚ zgłosili swój akces. Pomagamy w trybie 3 zmianowym, tj.: w godzinach 6.00 – 14.00, 14.00 -22.00, 22.00-6.00 w 2 punktach zorganizowanej pomocy w obrębie Dworca Głównego oraz na „Starym Lotnisku”.

Pracownicy WIOŚ zaangażowali się w pomoc, która polega na różnych czynnościach: od porządkowych, tj.: mycia podłóg w miejscach gdzie nocują albo oczekują na dalszy transport głównie ukraińskie dzieci i kobiety, wydawania posiłków, tłumaczenia i odprowadzania do kolejnych środków transportu. Taka praca wymaga nie tylko fizycznego zaangażowania ale i właściwego podejścia do ludzi, będących uchodźcami z kraju objętego wojną. Jest to niewątpliwie sytuacja nie tylko bardzo trudna ale również nam nieznana.

Więcej informacji o pomocy dla uchodźców na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci

Galeria zdjęć
Scroll to Top