Porozumienie Dolnośląskiej Policji z Inspekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Porozumienie o współpracy Dolnośląskiej Policji z Inspekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Dziś w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało podpisane regionalne porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące współpracy w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko środowisku.


Fot. od lewej: Michał Mistrzak – p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Dariusz Wesołowski, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, Mariusz Wojewódka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski.

 

Porozumienie podpisali Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Wojewódka i nadinspektor Dariusz Wesołowski – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczył pan Michał Mistrzak – p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski.

Zawarcie porozumienia pomiędzy KWP a WIOŚ ma na celu zintensyfikowanie i usprawnienie dotychczasowych działań, podejmowanych na rzecz zwalczania przestępczości środowiskowej. Przede wszystkim to wspólne i kompletne czynności przynoszą zamierzony skutek a podjęta inicjatywa poparta jest licznymi przykładami jak np.: zwalczenie nielegalnego transportowania, porzucania i składowania odpadów – mówił Michał Mistrzak, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wymiana informacji, ale także doświadczeń tak ważnych dla Dolnego Śląska instytucji jest kluczowe w podejmowaniu działań na rzecz zwalczania przestępczości środowiskowej. Mam nadzieję, że intensyfikacja podejmowanych już kroków przeciwko tym, którzy niszczą nasze środowisko, przyniesie korzyści nie tylko nam, ale kolejnym pokoleniom – powiedział Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski.

Współdziałanie będzie polegać w szczególności na wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności służbowych, wymianie informacji niezbędnej do zwalczania przestępczości środowiskowej oraz udzielaniu wsparcia merytorycznego – wyjaśnił Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Wojewódka.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski nadmienił jak ważne jest kontynuowanie współpracy między instytucjami w związku z chociażby rozwijaniem się grup przestępczych zajmujących się nielegalnym procederem dotyczącym niszczenia naszego środowiska.


Fot. Dariusz Wesołowski, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz Mariusz Wojewódka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Podpisana deklaracja jest konsekwencją porozumienia zawartego 31 sierpnia 2021r. pomiędzy Komendą Główną Policji i Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Dzięki temu uregulowany został zakres współpracy i wymiany informacji pomiędzy Policją a GIOŚ.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl