Porzucona naczepa z odpadami we Wrocławiu przy ul. Paprotnej

W dniu 11.04.2023 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu został powiadomiony przez Państwową Straż Pożarną o porzuconej we Wrocławiu przy ul. Paprotnej naczepie samochodowej wypełnionej odpadami.

Przybyli na miejsce inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu potwierdzili zdarzenie. Naczepa była wypełniona kilkudziesięcioma pojemnikami typu mauzer o pojemności 1000 litrów.

Na miejscu inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu dokonali oględzin naczepy, podczas których nie stwierdzono wycieków substancji. Jednak z uwagi na brak możliwości pobrania próbek substancji przez pracownika CLB GIOŚ w Warszawie Oddział we Wrocławiu odstąpiono od tej czynności.

Próby pobrane przez funkcjonariuszy Jednostki Chemicznej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z 5-ciu pojemników do których był dostęp, wykazały, że pojemniki znajdujące się na porzuconej naczepie zawierają kwas azotowy, azotan amonu oraz monohydrat podazotanu bizmutu, ponadto papierki wskaźnikowe określające poziom stężenia tlenków azotu wykazały wartość na poziomie 500 mg/l.

O zdarzeniu zostało powiadomione Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Na miejscu czynności prowadziła Państwowa Straż Pożarna, Policja i przedstawiciele Urzędu Gminy Wrocław.

Aktualnie naczepa jest zabezpieczana przez Policję, trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy zdarzenia.

W związku ze zdarzeniem Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest w stałym kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.

Sprawa została przekazana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Galeria zdjęć
Scroll to Top