Powołanie pana Tomasza Kubickiego na stanowisko p.o. zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

W dniu 29 czerwca 2021 roku na stanowisko p.o. zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu powołany został pan Tomasz Kubicki.

Tomasz Kubicki
p.o. Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska


Fot. Tomasz Kubicki, p.o. z-cy WIOŚ we Wrocławiu

Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), gdzie ukończył studia na kierunku Rolnictwo, specjalność: Agronomia.

Zrealizował również podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w zakresie Rachunkowości i Kontroli Finansowej a także Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Posiada uprawnienia audytora w ramach uzyskanych certyfikatów: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, zintegrowanego systemu zarządzania.

Posiada doświadczenie w pracy w obszarze rolnictwa i ochrony środowiska.

W ostatnim czasie jako Dyrektor Departamentu Operacyjnego jednej z firm zajmujących się odpadami wdrażał nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem odpadami oraz formalizowaniem wymagań ustawowych.

W czasie wolnym uprawia sporty górskie oraz interesuje się minerałami.

Scroll to Top