Pożar hali magazynowej we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej

W dniu 02.09.2021 r., nad ranem po godzinie 4.00 wystąpił pożar na terenie kompleksu pomiędzy ulicami Marco Polo a Swojczycką. W hali objętej pożarem magazynowane były substancje chemiczne. Aktualnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi działania w zakresie określenia ewentualnego zanieczyszczenia środowiska. Wstępne wyniki nie wykazały pogorszenia jakości wód.


Fot. miejsce pożaru hali magazynowej we Wrocławiu
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Pożar objął budynek magazynowo – produkcyjny o powierzchni około 3000 m2.

Na miejsce pożaru natychmiast udali się Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Celem naszych działań w terenie była szybka oceny stanu rzeczywistego a także określenie potencjalnego zanieczyszczenia środowiska w związku z zaistniałym pożarem.

Jednocześnie otrzymaliśmy informację od służb dowodzących akcją ratowniczą, iż pożar został opanowany i aktualnie trwa jego dogaszanie.

Akcja prowadzona była przez kilkanaście jednostek PSP oraz Policję.

Ustalono, że spłonęła i zawaliła się część hali o powierzchni 1000 m2. W hali znajdowały się substancje chemiczne wykorzystywane w działalności firmy, do której należał spalony obiekt. Ponadto w hali było kilka pojazdów.

Inspektorzy WIOŚ zwrócili się do przedstawicieli firmy, na terenie której doszło do pożaru, o przedłożenie listy substancji, które były magazynowane w hali.

Ze względu na możliwości przedostania się wód pogaśniczych do pobliskiego kanału żeglugowego rzeki Odry na zlecenie WIOŚ pobrane zostały przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ próby wody z kanału, aby określić ewentualne zanieczyszczenie środowiska.

Ze wstępnych danych wynika, iż nie występuje pogorszenie jakości wód.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl