Pożar odpadów na terenie byłego zakładu gospodarowaniem odpadami

W dniu 08.07.2021 r., nad ranem o godzinie 5.00 wystąpił pożar na terenie byłego zakładu w Bogatyni. W latach poprzednich w zakładzie prowadzono działalność w zakresie gospodarowania odpadami.


Fot. Teren zakładu objętego pożarem

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili natychmiastowe rozpoznanie tej sprawy.

W czasie oględzin ustalono, że pożar objął odpady palne o kodzie 19 12 12 – inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – tzw. balast, a także odpady o kodzie 19 12 10 – odpady palne, inaczej paliwo alternatywne.

Odpady zmagazynowane były w postaci hałdy, na placu należącym uprzednio do zakładu.

Należy podkreślić, iż z wcześniejszych ustaleń WIOŚ wynikało, że na ww. terenie byłego zakładu odpady palne magazynowane były w pryzmach, w postaci hałdy o wysokości 10 m. Ponadto, zbierane były na placu, na otwartej przestrzeni, w sposób nieuporządkowany i zajmowały powierzchnię ok. 50 % terenu nieruchomości.

Zbieranie odpadów w ramach prowadzonej przez spółkę działalności miało na celu dalsze ich przetworzenie. Starosta Zgorzelecki cofnął wszystkie wydane na spółkę zezwolenia. Spółka została wykreślona w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2018 r.

Teren nieruchomości nie jest ogrodzony, ani dozorowany. Stwierdzone zostały widoczne ślady kradzieży elementów metalowych, które najprawdopodobniej mogły doprowadzić do kolejnego pożaru na tym terenie.

Jednocześnie, poprzedni pożar na ww. terenie miał miejsce w dniu 11.06.2021r., pożarem objęta była hala wypełniona odpadami tekstylnymi.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl