Pożar odpadów w m. Sobolew w powiecie Jaworskim

W sobotę 18 września 2021 r. ok. godz. 6.00 rano wybuchł pożar odpadów magazynowanych nielegalnie na powierzchni ok. 0,5 ha w jednym z nieeksploatowanych wyrobisk górniczych. Po czym w poniedziałek ugaszone pogorzelisko znów zaczęło płonąć. Akcję gaśniczą prowadzą jednostki Państwowej Straży Pożarnej.


Fot. Pożar odpadów w m. Sobolew
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Niezwłocznie po zawiadomieniu o zdarzeniu na miejsce pożaru dotarli inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu, gdzie podjęli czynności mające na celu ocenę sytuacji i identyfikowanie zagrożenia dla środowiska. W działaniach prowadzonych na terenie objętym pożarem uczestniczył również Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Podejmowano działania doraźne oraz prowadzono rozpoznanie w terenie.

Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ na zlecenie WIOŚ we Wrocławiu dokonało poboru prób wody z pobliskiego cieku a także pobrane zostały próby z wód popożarniczych. Natychmiastowo podjęto również natychmiastowe działania w celu zapobieżenia przedostania się zanieczyszczonych wód popożarniczych do pobliskiego cieku z użyciem maszyn i sprzętu.

W dniu dzisiejszym tj. 20 września br. ponownie doszło do zapalenia w miejscu ugaszonego pożaru odpadów. WIOŚ we Wrocławiu w ramach działań własnych i nadzorujących stan po zdarzeniu udał się w teren w celu podjęcia dalszych czynności służbowych.

Obecnie trwają prace mające na celu niedopuszczenie do zanieczyszczenia środowiska oraz czynności wyjaśniające sprawę.

Wyrobisko po wyeksploatowaniu złoża było rekultywowane odpadami. Wypełnianie wyrobiska odpadami odbywało się z naruszeniem decyzji wydanej przez Starostę Jaworskiego, następnie w kolejnych latach na teren po działalności górniczej zwożone i magazynowane były odpady w sposób nielegalny.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl