PRZECIWDZIAŁANIE „SZAREJ STREFIE”. NIELEGALNY DEMONTAŻ POJAZDÓW W POWIECIE ZĄBKOWICKIM.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, podjęli czynności ukierunkowane na zlikwidowanie tzw. „szarej strefy”, związanej z nielegalnym demontażem pojazdów.

W trakcie czynności służbowych ujawnili na jednej z posesji nielegalny demontaż pojazdów samochodowych. Stwierdzono, że właściciel posesji w sposób nielegalny dokonuje demontażu wyeksploatowanych pojazdów samochodowych, tzw. wraków. Właściciel prowadził jednocześnie warsztat mechaniki pojazdowej stad też wybrane elementy pozyskane z demontażu wykorzystywał do napraw pojazdów. Inne, nieprzydatne w jego działalności, części samochodowe i odpady pochodzące z pojazdów sprzedawał.

Demontaż prowadzono w blaszanej hali oraz częściowo na zewnątrz.

Wśród demontowanych pojazdów inspektorzy wykryli pojazd bez oznaczeń i jak się okazało w prowadzonych czynnościach inspektorów był to pojazd „ukradziony”. Wraz z WIOŚ współdziałali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich, którzy potwierdzili, że pojazd znajduje się w ewidencji pojazdów utraconych.

Demontującemu pojazdy w sposób nielegalny grozi kara wynikająca z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zgodnie z ww. ustawą

–  kto poza stacją demontażu dokonuje:
1) usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
2) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,

3) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu
podlega karze pieniężnej od 15 000 do 500 000 zł.

Galeria zdjęć
Scroll to Top