Pytania o monitoring i analizy laboratoryjne

Kto wykonuje badanie stanu środowiska?

Kto wykonuje analizy laboratoryjne wraz z pobraniem prób do badań?

Badanie stanu środowiska w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu, natomiast badania laboratoryjne wraz z poborem prób do badań wykonuje obecnie Centralne Laboratorium Badawcze Oddział we Wrocławiu (zakres akredytacji AB  075).

Informacje na temat zadań i działalności znajdują się na stronie internetowej: https://www.gios.gov.pl/

Każde województwo posiada swoje podstrony na stronie GIOŚ.

Do końca 2018 roku Wydział Monitoringu Środowiska oraz Laboratorium funkcjonowały w strukturze WIOŚ we Wrocławiu. Zadania, opracowania i inne zagadnienia dotyczące Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ we Wrocławiu oraz Laboratorium znajdują się na stronie: https://archiwum.wroclaw.pios.gov.pl/

Natomiast od 1 stycznia 2019 roku wraz wdrożeniem ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 1479) Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska oraz Centralne Laboratorium Badawcze Oddział we Wrocławiu swoje zadania w zakresie PMŚ wykonują w strukturach GIOŚ.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl