Rekontrola i sprawdzenie nałożonych warunków przez WIOŚ

Po kontrolach w gospodarstwach rolnych w Starczowie oraz Boguszowie  Gorcach, gdzie  inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu stwierdzili nieprawidłowości, przeprowadzona została ponowna kontrola. Rekontrola miała na celu sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych w decyzji, czy i w jaki sposób usunięto nieprawidłowości. Decyzje  dotyczyły nakazu usunięcia nieprawidłowości związanych ze  sposobem magazynowania obornika. Niewłaściwy sposób magazynowania obornika, to niekorzystne zmiany dla środowiska, przede wszystkim wodno-gruntowego. Obie kontrole wykazały, iż nieprawidłowości zostały usunięte a obornik magazynowany jest w sposób bezpieczny dla środowiska.

Galeria zdjęć
Scroll to Top