Ewakuacja w WIOŚ we Wrocławiu. Ćwiczenia pod kryptonimem „Odra 2022” – Pożar i podłożona bomba.

W piątek 8 lipca w WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzone zostały ćwiczenia na wypadek otrzymania informacji o zagrożeniu bombowym lub pożarowym.

Akcja prowadzona była ze Służbami: Policja Dolnośląska, a w tym Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji, Straż Graniczna Nadodrzański Oddział oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,

Celem ćwiczeń była koordynacja służb oraz skuteczne działanie i reagowanie na wypadek podobnych zagrożeń. Ćwiczenia połączono z ewakuacją całego stanu osobowego obiektu, tj.: pracowników WIOŚ we Wrocławiu, oraz Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, Oddział we Wrocławiu, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ we Wrocławiu.

Organizacja działań na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ma przygotować pracowników do sytuacji niebezpiecznych trudnych, zagrażających życiu i zdrowiu.

Na miejscu, zdarzeniu przyglądały się media.

 

Galeria zdjęć
Scroll to Top