Rzeka Barycz, informacja dotycząca działań WIOŚ.

Wczoraj, tj. 6.09.2022 r. WIOŚ we Wrocławiu otrzymał informację od Wód Polskich o stwierdzonym w terenie ciemnym zabarwieniu rzeki Barycz na wysokości Odolanowa i Przygodzic, miejscowości znajdujących się na terenie woj. wielkopolskiego oraz w m. Wróbliniec na terenie woj. dolnośląskiego. W związku z tym zdarzeniem podjęliśmy natychmiastowe działania. Inspektorzy WIOŚ udali się w miejsca gdzie wystąpiły i potencjalnie mogły wystąpić sytuacje wskazujące na zmiany w rzece Barycz. Dokonaliśmy kontrolnych oględzin stanu wody w Baryczy, na podstawie których stwierdzono, że woda w rzece była mętna, o ciemnobrązowym zabarwieniu i zapachu charakterystycznym dla przegniłej materii organicznej. Stężenie tlenu w wodzie rzeki Barycz wynosiło w m. Wróbliniec ok. 0,50 mg O2/l, w m. Potasznia – ok.1,0 mg O2/l, za jazem ok. 5,7 mg O2/l. Wyniki tlenu rozpuszczonego w wodzie wskazały na wystąpienie odtlenienia wody, czyli tzw. przyduchy. W pozostałych punktach, tj. na wysokości miejscowości Nowe Grodzisko oraz Milicz, w chwili przeprowadzania pomiarów nie stwierdzono odtlenienia wody. Pobrano próbki wody do dalszych analiz przez CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu.

WIOŚ we Wrocławiu o wynikach wczorajszej kontroli poinformował inne organy, celem podjęcia przez nich właściwych działań.

Galeria zdjęć
Scroll to Top