Rzeka Barycz, informacja o działaniach i ustaleniach WIOŚ we Wrocławiu z dnia 9.09.2022 r.

Stan wody w rzece Barycz nadal jest monitorowany. Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu, wykonało kolejne pomiary terenowe. Badania w próbkach wody obejmowały podstawowe parametry fizykochemiczne tj. pH, przewodność, tlen rozpuszczony, nasycenie tlenem, które mierzone były w pięciu punktach rzeki Barycz. W trakcie prowadzonego rozpoznania w terenie, nie stwierdzono śniętych ryb. Stwierdzono lekko podniesiony poziom wody – woda mętna.

Wyniki pomiarów tlenu przedstawiają się następująco:

 1. Barycz – most w m. Wróbliniec:
  Tlen rozpuszczony – 0,49 mg/l
  Nasycenie tlenem – 5,2 %
  Przewodność – 465 µS/cm
  pH – 7,2

 1. Barycz – most „Potasznia-Gądkowice”:
  Tlen rozpuszczony – 1,2 mg/l
  Nasycenie tlenem – 13 %
  Przewodność – 465 µS/cm
  pH – 7,3

 1. Barycz – most Lelików:
  Tlen rozpuszczony – 1,9 mg/l
  Nasycenie tlenem – 20,0 %
  Przewodność – 466 µS/cm
  pH – 7,3

 1. Barycz – most w m. Nowe Grodzisko:
  Tlen rozpuszczony – 7,4 mg/l
  Nasycenie tlenem – 55 % (temperatura wody 17,3 °C)
  Przewodność – 448 µS/cm
  pH – 5,2

 1. Barycz – przy Technikum Leśnym w Miliczu:
  Tlen rozpuszczony – 6,7 mg/l
  Nasycenie tlenem – 71 % (temperatura wody 17,6 °C)
  Przewodność – 425 µS/cm
  pH – 7,4

Galeria zdjęć
Scroll to Top