Rzeka Barycz, informacja o działaniach i ustaleniach WIOŚ we Wrocławiu

Monitorujemy stan wody w rzece Barycz. Wczoraj w oględzinach rzeki brał udział Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Pan Tomasz Kubicki.

Podczas tych oględzin Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu, wykonało kolejne pomiary terenowe. Badania w próbkach wody obejmowały podstawowe parametry fizykochemiczne tj. pH, przewodność, tlen rozpuszczony, nasycenie tlenem, które mierzone były w pięciu punktach rzeki Barycz. Przeprowadzono rozpoznanie w terenie pomiędzy mostem w m. Wróbliniec a Jazem Bolko. Ponadto, WIOŚ we Wrocławiu zdecydował o rejestrowaniu obrazu zdarzeń przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego. Wykonano m.in. zdjęcia oraz filmy na moście, nad rzeką Barycz w miejscowości Milicz. Nie stwierdzono śniętych ryb. Stwierdzono lekko podniesiony poziom wody – woda mętna.

Wyniki pomiarów tlenu przedstawiają się następująco:

 1. Barycz – most w m. Wróbliniec:
  Tlen rozpuszczony – 2,7 mg/l
  Nasycenie tlenem – 29 % (temperatura wody 17,5 °C)
  Przewodność – 455 µS/cm
  pH – 7,3

 1. Barycz – most „Potasznia-Gądkowice”:
  Tlen rozpuszczony – 1,2 mg/l
  Nasycenie tlenem – 13 % (temperatura wody 17,5 °C)
  Przewodność – 453 µS/cm
  pH – 7,2

 1. Barycz – most Lelików:
  Tlen rozpuszczony – 1,7 mg/l
  Nasycenie tlenem – 19,0 % (temperatura wody 17,9 °C)
  Przewodność – 452 µS/cm
  pH – 7,2

 1. Barycz – most w m. Nowe Grodzisko:
  Tlen rozpuszczony – 5,0 mg/l
  Nasycenie tlenem – 53 % (temperatura wody 17,3 °C)
  Przewodność – 431 µS/cm
  pH – 7,3

 1. Barycz – przy Technikum Leśnym w Miliczu:
  Tlen rozpuszczony – 7,0 mg/l
  Nasycenie tlenem – 75 % (temperatura wody 17,6 °C)
  Przewodność – 430 µS/cm
  pH – 7,4

Informujemy, że czynności wyjaśniające w sprawie przyczyny odtlenienia w rzece Barycz prowadzi WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, z uwagi na wcześniejsze wystąpienie zdarzenia w Baryczy na terenie województwa wielkopolskiego. Z Wielkopolskim WIOŚ pozostajemy nadal w kontakcie służbowym.

Galeria zdjęć
Scroll to Top