Rzeka Barycz, Informacja o wstępnych ustaleniach kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ we Wrocławiu

Na zlecenie WIOŚ we Wrocławiu Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu, wykonało pomiary terenowe. Badania w zakresie tlenu rozpuszczonego w wodzie przeprowadzono w czterech punktach rzeki Barycz.

Wstępne wyniki pomiarów tlenu przedstawiają się następująco:

 1. Barycz – most w m. Wróbliniec:
  Tlen rozpuszczony – 0,50 mg/l
  Nasycenie tlenem – 5,4 % (temperatura wody 17,5 °C)

 1. Barycz – most „Potasznia-Gądkowice”:
  Tlen rozpuszczony – 1,0 mg/l
  Nasycenie tlenem – 11,0 % (temperatura wody 17,4 °C)

 1. Barycz – most w m. Nowe Grodzisko:
  Tlen rozpuszczony – 5,7 mg/l
  Nasycenie tlenem – 60 % (temperatura wody 17,3 °C)

 1. Barycz – przy Technikum Leśnym w Miliczu:
  Tlen rozpuszczony – 7,3 mg/l
  Nasycenie tlenem – 76,7 % (temperatura wody 17,5 °C)

Dodatkowo, w celu wykonania analiz laboratoryjnych pobrano dwie próbki wody z rzeki Barycz: na wysokości mostu w m. Wróbliniec oraz Technikum Leśnego w Miliczu.

W dwóch punktach pomiaru tlenu na terenie województwa dolnośląskiego, tj. na wysokości mostu w m. Wróbliniec oraz mostu między miejscowościami Potasznia i Gądkowice, wyniki tlenu rozpuszczonego w wodzie wskazały na wystąpienie odtlenienia wody, czyli tzw. przyduchy. W pozostałych punktach, tj. na wysokości miejscowości Nowe Grodzisko oraz Milicz, nie stwierdzono odtlenienia wody w chwili przeprowadzania pomiarów.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że we wszystkich punktach w których wykonywano pomiary nie stwierdzono w chwili prowadzonych oględzin śnięcia ryb oraz widocznego zakwitu.

Czynności wyjaśniające w sprawie przyczyny odtlenienia w rzece Barycz prowadzi WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, z którym pozostajemy w stałym kontakcie służbowym.

Galeria zdjęć
Scroll to Top