Siechnice. Hałas uciążliwy dla mieszkańców, WIOŚ we Wrocławiu nakłada kolejne kary na zakład za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

Mieszkańcom Siechnic dokuczał hałas pochodzący z jednego z zakładów, co zgłaszali do WIOŚ we Wrocławiu. Zakład był wielokrotnie kontrolowany a ostatnią kontrolę inspektorzy WIOŚ przeprowadzili pod koniec ubiegłego roku.

Na zlecenie WIOŚ pomiary hałasu wykonane zostały przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, które wykazały przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu o 2,3 dB w porze nocnej.

Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska został ustalony w decyzji organu dla terenu zakładu  w Siechnicach i wynosi:

55 dB(A) w godzinach 6.00-22.00

45 dB(A) w godzinach 22.00-6.00.

Na tej podstawie Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (DWIOŚ) nałożył karę pieniężną biegnącą (dobową).

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku wydał w latach poprzednich, decyzje:

  • ustalającą dobowy wymiar kary pieniężnej biegnącej w wysokości 48,42 zł/dobę za przekroczenie o 3,4 dB w porze nocnej.
  • ustalającą dobowy wymiar kary biegnącej od dnia 01.01.2019 r. w wysokości 49,37 zł/dobę za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku o 3,4 dB w porze nocnej
  • wymierzającą karę pieniężną w wysokości 7844 zł za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w 2018 r.
  • ustalającą dobowy wymiar kary biegnącej od dnia 01.01.2020 r. w wysokości 50,15 zł/dobę za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku o 3,4 dB w porze nocnej
  • decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 11750 zł przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w 2019 roku
  • ustalającą dobowy wymiar kary biegnącej od dnia 01.01.2021 r. w wysokości 51,31 zł/dobę za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku o 3,4 dB w porze nocnej
  • wymierzającą karę pieniężną w wysokości 11685 zł za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w 2020 roku.

 

Ponadto, z uwagi na długotrwałe przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku oraz liczne wnioski mieszkańców pobliskiej zabudowy mieszkaniowej o interwencje w sprawie uciążliwego hałasu emitowanego do środowiska z terenu zakładu, DWIOŚ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania działalności zakładu.

Zakład przekraczał dopuszczalny poziom hałasu w porze nocnej od 2018 roku, a przeprowadzone przez zakład dotychczas działania wyciszające nie przyniosły zamierzonego skutku i nie doprowadziły do ustania przekroczenia.

Następnie zakład wystąpił do DWIOŚ z wnioskiem o ustalenie terminu usunięcia naruszenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocnej.

W odpowiedzi na wniosek, DWIOŚ ustalił decyzją termin usunięcia naruszenia polegającego na przekroczeniu dopuszczalnego poziomu hałasu na dzień 30.12.2022 r.

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl