Spalanie paliw na potrzeby ogrzewania domowego

JAK CO ROKU WRAZ Z ROZPOCZĘCIEM SEZONU GRZEWCZEGO SPALAMY PALIWA, KTÓRY POWODUJE, ŻE Z KOMINA WYDOBYWA SIĘ DYM.WÓWCZAS ZWRACAMY UWAGĘ NA JEGO KOLOR, ZAPACH …


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

 

Gdy wzbudza to nasz niepokój i wątpliwości, kierujemy zgłoszenie w celu sprawdzenia ! Do kogo ?

  • do Straży miejskiejjeśli działa na Twoim terenie,
  • do właściwego Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta

W przypadku, gdy wiemy, że nieprawidłowość wynika ze spalania paliw stałych z prowadzonej działalności gospodarczej wtedy zgłoszenie kierujemy do:

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – tel. 71-327-30-00, 539-776-667

Poza Wrocławiem do Delegatur:

  • dla terenu Delegatury Wałbrzych – tel. 74-842-33-22,
  • dla terenu Delegatury Legnica – tel. 76-854-14-00,
  • dla terenu Delegatury Jelenia Góra – tel. 75-767-94-12,

Aby poprawić jakość powietrza 30 listopada 2017 r., uchwalono tzw. „uchwały antysmogowe”.Uchwały dotyczą ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Obowiązują wszystkich, którzy ogrzewają:

– obiekty, pomieszczenia w instalacjach o mocy poniżej 1 MW,
– wodę za pomocą kotłów opalanych paliwem stałym (węglem), Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej czystezasady.pl

Scroll to Top