widoczna sala konferencyjna, w której przy dużym stole siedzą obok siebie różne osoby.

Spotkanie Kadry Kierowniczej WIOŚ we Wrocławiu

W dniu 10 stycznia 2024 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu odbyło się spotkanie Kadry Kierowniczej WIOŚ we Wrocławiu z Kierownictwem Delegatur w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy. Podczas spotkania podsumowany został miniony 2023 rok i dotychczasowe działania oraz wyznaczono kierunki i priorytety działań na najbliższy rok.

 

Scroll to Top