SPOTKANIE KIEROWNICTWA WIOŚ WE WROCŁAWIU

W dniu 31 stycznia 2023r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu odbyło się spotkanie Kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu z Kierownictwem Delegatur w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy. Spotkanie miało na celu podsumowanie minionego roku i dotychczasowych działań oraz wyznaczenie kierunków działania i priorytetów na najbliższy rok.

Scroll to Top