Spotkanie w Delegaturze WIOŚ w Wałbrzychu w sprawie uciążliwości zapachowych występujących na terenie Świdnicy i okolic.

W dniu 29 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu dotyczące problemu uciążliwości zapachowych występujących na terenie miasta i gminy Świdnica.


Fot. WIOŚ we Wrocławiu. Spotkanie WIOŚ z samorządowcami i naukowcami PWr w sprawie emitowanych substancji odoroczynnych w Świdnicy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w związku z podejmowaniem szeregu działań oraz praktycznym wykorzystaniem posiadanych narzędzi w ramach kompetencji i uprawnień podjął inicjatywę zorganizowania spotkania stron zainteresowanych problemem uciążliwości odorowych występujących na terenie miasta i gminy Świdnica.

Do rozmów zaprosił przedstawicieli: Urzędu Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica, Starostwa Powiatowego w Świdnicy a także ekspertów z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

W trakcie spotkania przedstawiono problem emisji substancji odoroczynnych z potencjalnych źródeł tak w zakresie praktycznym jak i formalnym. Omówiono podjęte dotychczas działania przez wszystkie obecne na spotkaniu organy ochrony środowiska.

Następnie skupiono się na analizie dalszych działań możliwych do podjęcia, które mogłyby w efekcie prowadzić do ograniczenia uciążliwości zapachowych w rejonie miasta i gminy Świdnica. W tym rozważano wykonanie badań olfaktometrycznych i analiz w Laboratorium Badań Olfaktometrycznych PWr.

Ustalono wstępny zarys działań i zapowiedziano dalszą współpracę na tym polu.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl