Spotkanie w sprawie realizacji ustawy o czystości i porządku w gminie.

WIOŚ we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w dniu dzisiejszym spotkali się by omówić wspólne stanowisko względem zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Tematem rozmów były przede wszystkim ustalenia dotyczące informowania o nierzetelności i nieterminowości sprawozdań, przekazywanych przez Gminy, skutkujące naliczaniem administracyjnych kar pieniężnych. Wśród innych poruszanych zagadnień było: uzyskiwanie poziomów recyklingu i odzysku a także Związki Międzygminne.

W spotkaniu ze strony UMWD udział wziął Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Grzegorz Kubicki wraz z kierownictwem i pracownikami odpowiedzialnymi za realizację uzgadnianych zadań, natomiast ze strony WIOŚ spotkanie otworzył Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Tomasz Kubicki, które następnie prowadziła Naczelnik Wydziału Inspekcji Maria Siwiak wraz z pracownikami.

Galeria zdjęć
Scroll to Top