Spotkanie WIOŚ we Wrocławiu z przedstawicielami Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – grupa PGU

W dniu 18 stycznia 2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli WIOŚ we Wrocławiu z osobami reprezentującymi Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – grupa PGU.

Spotkanie dotyczyło szeroko pojętej ochrony środowiska w uzdrowiskach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień gospodarki odpadami wytwarzanymi w działalności leczniczej uzdrowisk.

W trakcie rozmów omówiono źródła powstawania odpadów w obiektach lecznictwa uzdrowiskowego oraz ich charakterystykę ilościowo-jakościową a także sposób postepowania z wytwarzanymi odpadami.

W spotkaniu udział wzięli: Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Tomasz Kubicki, Naczelnik Wydziału Inspekcji, Maria Siwiak oraz Bernadeta Pezda, natomiast ze strony Uzdrowisk Kłodzkich S.A. – grupa PGU w spotkaniu uczestniczyli:

Prezes Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich, Łukasz Surażyński, Dyrektor ds. Lecznictwa, Kamila Kasprzak, oraz Kierownik ds. pielęgniarskich, Dorota Midor.

Warto podkreślić, że aż 11 (tj.: 24,4 %) polskich uzdrowisk położonych jest w województwie dolnośląskim. Uzdrowiska działają na podstawie otrzymanego statusu uzdrowiska. Warunki jakie musi spełniać gmina aby uzyskać status uzdrowiska dla swej miejscowości lub jej części reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Otrzymanie i utrzymanie statusu wiąże się z koniecznością spełniania dodatkowych obowiązków przez gminy, w tym związanych z zachowaniem szczególnych wymagań dotyczących środowiska.

Galeria zdjęć
Scroll to Top