widoczna sala, w której poustawiane są krzesła, na których siedzą osoby. Na wprost siedzących osób siedzą przy stole dwie osoby odwrócone. Na stole stoi otwarty komputer. Na ścianie na wprost wyświetlany jest obraz.

Spotkanie ze studentami II roku kierunku Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w siedzibie WIOŚ we Wrocławiu oraz w oddziale GIOŚ we Wrocławiu

W dniu 22.11.2023 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz w oddziale Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu odbyło się spotkanie ze Studentami II roku kierunku Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracownicy Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska oraz Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także inspektorzy Wydziału Inspekcji Ochrony Środowiska i Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zapoznali studentów z realizowanymi zadaniami.

Podczas spotkania Inspektorzy przedstawili kompetencje poszczególnych wydziałów w realizacji czynności podczas działań kontrolnych realizowanych w zakresie ochrony środowiska.

Pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przedstawili studentom system monitoringu środowiska w zakresie badanych komponentów środowiska – szczególnie w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska.

Studenci podczas wizyty w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska mieli również możliwość zapoznać się z pracą wykonywaną przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu.

Scroll to Top