Spotkanie ze studentami II roku kierunku Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w siedzibie WIOŚ we Wrocławiu

W dniu 23.11.2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu gościli studenci II roku kierunku Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem wizyty było zapoznanie studentów z zadaniami realizowanymi przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska oraz Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także przez Inspekcję Ochrony Środowiska i nowopowstałego Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Podczas spotkania inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej opowiedzieli o zadaniach Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Omówili realizowane zadania, a także kierunki działań.

Inspektorzy podczas spotkania zaprezentowali także studentom specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w trakcie czynności służbowych, natomiast pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przedstawili studentom system monitoringu środowiska w zakresie badanych komponentów środowiska – szczególnie w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska.

Studenci podczas wizyty w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska mieli również możliwość zapoznać się z pracą wykonywaną przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu.

Galeria zdjęć
Scroll to Top